Úvodní stránka » Účetnictví Karlovy Vary - Externí mzdová účtárna

Účetní kancelář EU, s. r. o. - Externí mzdová účtárna

P r o g r a m:

Nabízíme profesionální zpracování mezd a personalistiky pro malé i velké organizace, tj. jsme připraveni zpracovat mzdy vašich zaměstnanců a v plném rozsahu nahradit vaší vlastní mzdovou účtárnu. Pracujeme rádi a moderně, tj. nabízíme elektronické výstupy, plnou podporu internet-bankingu, diskrétní výplatní pásky, tiskové sestavy na míru, řadu výstupů dle požadavku klienta.

Výhody outsourcingu:

 • úspora mzdových nákladů, snížení počtu režijních pracovníků, případně odlehčení přetížených finančních účetních - ať dělají jen to, co je jejich hlavní pracovní náplní
 • přenesení odpovědnosti za případné chyby zpracování na jiný subjekt
 • úspora ostatních finančních prostředků - hardware, software, prostory, vybavení, vzdělávání
 • eliminace nebezpečí úniku citlivých dat a zneužití důvěrných informací o mzdách zaměstnanců
 • profesionalita a rychlost zpracování, záruka na dodávané služby
 • jistota, že prováděné činnosti jsou v souladu s platnými zákony a předpisy ČR pro tuto oblast
 • zastupování při kontrolách a veškerých jednáních před orgány státní správy

Účetní kancelář v rámci smluvního vztahu provádí na základě prvotních dokladů tyto úkony:

 • výpočet všech druhů mezd
 • výpočet náhrad mezd, nemocenských dávek a cestovních náhrad
 • odvody na účet FÚ, PSSZ/OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na PSSZ/OSSZ a ZP
 • odevzdává hlášení na PSSZ/OSSZ, ZP vč. vyúčtování daňových záloh na FÚ
 • vystavuje pracovníkům potvrzení o výši příjmu apod., potvrzení pro styk s orgány státní správy a úřady, soukromými organizacemi
 • vystavuje zápočtové listy při skončení pracovního poměru
 • vystavuje převodní příkazy do banky - v tiskové formě nebo digitální - tj. na disketě nebo elektronickou poštou
 • zastupuje klienta při veškerých jednáních a kontrolách před orgány státní správy pro tuto oblast určenými, rovněž připravuje veškeré doklady pro tyto kontroly

Za naše klienty jsme absolvovali za dobu bezmála desetiletého působení nesčetně kontrol (Zdravotní pojišťovny, Správy sociálního zabezpečení, FÚ) s výsledkem bez zásadních nedostatků a bez výměru jakékoliv finanční sankce!

Veškeré služby jsou poskytovány na základě Smlouvy o zajišťování a vedení mzdového účetnictví.


Kontakt

Účetní kancelář EU, s.r.o.
Dukelských hrdinů 1346
363 01 Ostrov
+420.353615403